We gaan weer van start!

We gaan weer van start!

Ruim 2 jaar hebben we te maken gehad met een wereldwijde
pandemie. Een moeilijke periode, waarin een aantal van u te maken heeft gehad
met ziekte, en zelfs met sterfgevallen in familie of vriendenkring door deze heftige
ziekte.

In deze afgelopen periode moesten we ook afscheid nemen van
ons medebestuurslid Anno Sportel, die ons op 23 december 2020 ontviel. Hij was
een drijvende kracht binnen ons bestuur, en we missen hem en zijn enthousiaste
en positieve inzet.

Maar na deze donkere jaren van stilstand en verdriet is er
eindelijk weer ruimte om een nieuwe start te maken met onze zangavonden. Zet u
het alvast maar in uw agenda: op 24 september 2022 hebben we een ‘Samen Zingen’
avond gepland in de Höftekerk. Dit alles natuurlijk Deo Volente, en onder
voorbehoud dat er geen nieuwe corona maatregelen nodig zullen zijn.

Zegt u het voort. We hopen weer op mooie zangavonden. Meer
informatie zal spoedig volgen.