Leuk dat je ons gevonden hebt

Als Samen Zingen organiseren wij samenzingavonden waarop we samen met iedereen die komt God’s naam eren met liederen. Deze avonden worden gehouden in wisselende Hardenbergse kerken en wordt gedaan met zoveel mogelijk lokale muzikanten en solisten. De opbrengst van de collectes die op zo’n avond zijn gaan naar plaatselijke goede doelen.

Zodoende verspreidt iedereen die aanwezig is God’s boodschap en worden mensen en organisaties hier uit de omgeving geholpen.

hoe het begon

Het ontstond spontaan, na afloop van een Pinksterdienst in één van de kerken in Hardenberg. Een groepje mensen bleef ongedwongen hangen om nog wat na te genieten van de muziek. De musici speelden voor hun plezier nog wat bekende liederen en als vanzelf zongen de aanwezige mensen mee. Het was leuk, gezellig en hartverwarmend. ‘Dit zouden we vaker moeten doen’, was de reactie van bijna alle aanwezigen. Zo werd een idee geboren. Enkelen van de toen aanwezigen staken de hoofden bij elkaar en besloten tot het organiseren van een ‘samenzangavond’. Er was echter geen budget. Er werd contact gezocht met plaatselijke muzikanten. Een lijst met populaire christelijke liederen werd samengesteld en met de musici doorgenomen, waarna aan het moderamen van de Petrakerk werd gevraagd of er van hun gebouw gebruik gemaakt mocht worden.  De toestemming werd gegeven en op 31 oktober 2015 kon de eerste ‘Samen Zingen’ avond worden gehouden. Het werd een succes en de vraag kwam meteen na afloop: ‘kunnen we dit niet tot een regelmatig terugkerend evenement maken?’ De organisatoren van het eerste uur zijn contact gaan zoeken met mensen van verschillende kerken (Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Protestantse Kerk Hardenberg, Christelijke Gereformeerde Kerk),om op die manier het interkerkelijke karakter van deze zangavonden te benadrukken. Zo ontstond een groep enthousiaste mensen die de organisatie op zich hebben genomen van de te houden zangavonden.

uitgangspunten

  • Door samenzang Gods naam groot maken
  • De avonden openen op christelijke wijze
  • Interkerkelijk bezig zijn
  • laagdrempelig
  • Werken met zoveel mogelijk plaatselijke muzikanten en solisten
  • In wisselende kerken samenzang houden
  • Collecteopbrengsten voor plaatselijke goede doelen
  • Werken zonder budget
  • Samen zingen op elke 2e zaterdag van maart, juni, september en december