Samen Zingen Hardenberg 9 december 2017

Samen Zingen Hardenberg

Nee, zanglustigen, deze keer geen bussen vol mensen naar Kampen en ook geen Bovenkerk, maar D.V. zaterdag 9 december a.s. gewoon op eigen gelegenheid naar de Höftekerk in Hardenberg. Dan kunt u weer uit volle borst zingen. Het gebouw is niet belangrijk, maar Samen Zingen uit uw hart om God te eren wel

[ lees meer ]

Samen Zingen Hardenberg – Groot succes!

De verwachtingen waren hoog, maar dat het zo’n succes zou worden hadden de organisatoren niet verwacht. Met ruim 400  zanglustigen uit Hardenberg en omgeving vertrokken de bussen van de parkeerplaats van de Wavin  in konvooi naar Kampen, met als doel: de monumentale ± 800 jaar oude Bovenkerk, om daar met elkaar te gaan zingen. Het regende pijpenstelen maar er stond in de Bovenkerk warme koffie klaar. Met een bakkie troost in de hand werd de kerk bewonderd, waarna een goed zitplaats werd gezocht. Ondertussen kwamen er meer bezoekers uit Kampen en omgeving binnen en om 15.00 uur waren er een kleine 700 mensen in de kerk. Herman Boerman, de organist, verraste ons door van deze middag ook een cd-opname te laten maken. Daarvoor moest eerst proefzang gehouden worden zodat Jan Quintus Zwart de opnameapparatuur op de juiste manier kon afstellen. Dhr. Zwart dirigeerde de massale samenzang met verve. Dit was nodig voor de cd-opname. (Er is een nagalm in de Bovenkerk van 7 seconden). Meteen al na het zingen van het eerste lied ‘Samen in de naam van Jezus’ was iedereen er van overtuigd dat het deze middag niet meer stuk kon. Na de opening door een van de commissieleden werd het programma afgewerkt. Uit volle borst werd er gezongen en gemusiceerd. Om alle aanwezige zangers en zangeressen ook wat rust te gunnen waren er intermezzo’s van Gert Pannekoek, bariton en Klaasjan Pullen, saxofonist.  Rond 16.30 uur kon de middag worden afgesloten. Alle aanwezigen waren onder de indruk. Zo ook dhr. Jan Quintus Zwart die opriep om er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken. Voor de commissie waren de complimenten dan ook zeer uitbundig. Al met al was het een middag om niet snel te vergeten. Met dank aan medewerkers en sponsoren die het mogelijk maakten dit te realiseren. Iedereen die ook eens zo’n geweldige samenzang wil meemaken: op zaterdag 9 december bent u van harte welkom in de Höftekerk, aanvang 19.30 uur. Om een indruk van deze Samen Zingen avonden te krijgen kunt u kijken op www.samenzingenhardenberg.nl en kunt u ons volgen op Facebook onder Samen Zingen Hardenberg.

[ lees meer ]

Samen Zingen schenkt aan Paardrijden Gehandicapten Hardenberg

De opbrengst van de collecte van Samen Zingen van de editie van 9 september 2017 is door de organisatie geschonken aan de Stichting Paardrijden Gehandicapten Hardenberg en omgeving.  Het was op 9 september weer een mooie samenzang in een volle Höftekerk in Hardenberg met goede muzikanten en solisten.  De interkerkelijke samenzangavonden worden georganiseerd door uitsluitend vrijwilligers, zonder een budget. Tijdens de samenzang wordt een collecte gehouden. De opbrengst van de collecte wordt geschonken aan een goed doel in de gemeente Hardenberg.

[ lees meer ]

‘Samen Zingen’ is in!

Het ontstond zo spontaan, op 31 oktober 2015. Lekker gezellig er eens met zijn allen op los kunnen zingen. Interkerkelijk dan wel te verstaan. Niet in de vorm van een dienst, maar een samenzang van alle ‘meezingers’ van algemene kerkelijke liederen. Er is bij aanvang alleen een woord van welkom met een kort gebed. Inmiddels is het ‘Samen ZIngen’, een traditie geworden. Continue reading

[ lees meer ]