Interkerkelijke samenzang in de Höftekerk bracht een mooi bedrag van € 866,42 op voor de duofietsen

Misschien is december wel een maand bij uitstek voor zang en muziek in de kerken, zo ook op 10 december in de Höftekerk. Ruim 450 mensen uit verschillende kerken in Hardenberg zongen liederen van vroeger en nu.

Na de inleiding en een korte meditatie werden onder leiding van en begeleid door Herman Boerman (orgel); Gerrit J. Plaggenmarsch (trompet); Taeke van den Akker (piano), Marije Pouwels (viool) en Talitha Dalhuisen (saxofoon) tal van bekende liederen gezongen. Ook werd er in de opening aandacht besteed aan het project van de Stichting Vrienden van de Saxenburgh Groep t.w.: duofietsen voor bewoners van de zorginstellingen, de collecte werd goed bedeeld. Als alle acties voor de duofietsen zo’n goed resultaat hebben dan kunnen we de fietsen binnenkort bestellen, aldus de voorzitter van de Vrienden van de Saxenburgh Groep: Willemien Bult. Bij het uitreiken van de cheque bedankte Willemien Bult, Anneke Meulman en Gerrit Potgieter de heren Gerrit J. Plaggenmarsch en Hilko Klinge voor hun inzet en het mooie resultaat.

Zingen is goed als ‘samenzang’ en op zo’n avond vooral voor mensen die onze steun zo hard nodig hebben.