In memoriam

Ter nagedachtenis aan

        Anno Sportel

Groot was de verslagenheid door het plotselinge overlijden van ons geliefd commissielid Anno Sportel.
Groot was zijn bereidheid om zich dienstbaar te maken voor de samenleving.
Zo ook voor “Samen Zingen Hardenberg”
Gerespecteerd om zijn bestuurlijke kracht en geliefd om zijn openheid en vriendschap.
Een voorbeeld voor ons allemaal .
We zijn hem daarvoor grote dank verschuldigd .
Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Jet ,
Kinderen, en kleinkinderen,

Commissie “Samen Zingen Hardenberg”

 

Waar liefde woont gebied de Heer zijn zegen.
Psalm 133:3